Advokáti

JUDr. Helena Chaloupková, Ph.D.

> právní služby pro sdělovací prostředky helena.chaloupkova@akchu.cz

advokati@helenachaloupkova.cz 

 • mediální právo
 • realizace svobody projevu
 • autorské právo
 • právo duševního vlastnictví 

JUDr. Petr Holý

> právní servis pro podnikatele petr.holy@akchu.cz

 • obchodní a pracovní právo
 • občanské právo a nemovitosti
 • autorské právo
 • právo IT

Mgr. Jiří Urbánek

> právní servis pro podnikatele
jiri.urbanek@akchu.cz

 • obchodní právo a korporace
 • právo nemovitostí
 • občanské právo
 • mediální právo

Potřebujete s čímkoli poradit?

JUDr. Helena Chaloupková, Ph.D.

reg. ČAK: 03615 | IČO: 16164067 | E-mail: helena.chaloupkova@akchu.cz

JUDr. Helena Chaloupková je absolventkou Právnické fakulty University Karlovy v Praze. Svoji praxi zahájila v podnikové sféře, od roku 1993 působila jako komerční právník (člen Komory komerčních právníků), od roku 1995 je advokátkou. Ve své praxi se zaměřuje na právní služby pro sdělovací prostředky a realizaci svobody projevu.

Specializuje se na mediální právo, autorská práva a další nehmotné statky. Poskytuje právní služby rovněž v oblasti občanského práva (sepis smluv, dědictví, rodinné právo, nemovitosti, zastupování před soudy) a obchodního práva (právo obchodních korporací, závazkové vztahy, nekalá soutěž).

Pedagogická činnost – externí učitel

 •     Vysoká škola podnikání a práva
 •     Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů v Praze

Publikace

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (1, 2, vydání )

 

Regulace reklamy

 

Tiskový zákon

 

JUDr. Petr Holý

reg. ČAK: 04455 | IČO: 66240352 | E-mail:

JUDr. Petr Holý, absolvoval v roce 1994 Právnickou fakultu University Karlovy v Praze, v roce 2006 složil rigorózní zkoušku. Advokátem je od roku 1998.

Ve své praxi se zaměřuje na komplexní právní servis pro podnikatele zahrnující zejména obchodní právo a pracovní právo. Dále se zaměřuje na právní služby v oblasti občanského práva, nemovitostí (sepis smluv, zastupování před soudy), autorského práva a práv k dalším nehmotným statkům a internetových médií.

Publikace

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání

 

Regulace reklamy

 

Mgr. Jiří Urbánek

reg. ČAK: 12148 | IČO: 71469516 | E-mail:

Mgr. Jiří Urbánek absolvoval v roce 2004 Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Následně pracoval v advokátní kanceláři JUDr. Heleny Chaloupkové, kde se věnoval zejména mediálnímu a obchodnímu právu. Advokátem je od roku 2008.

Ve své praxi se zaměřuje na komplexní právní servis pro podnikatele zahrnující zejména obchodní právo a to jak právo závazkové (právní analýzy, sepis smluv, vymáhání pohledávek) tak právo obchodních společností (zakládání společností, převody obchodních podílů, spory týkající se obchodních společností a družstev).

Dále se zaměřuje na právní služby v oblasti práva nemovitostí (převody nemovitostí, výstavba nemovitostí a jejich správa), občanského práva (sepisy smluv, zastupování před soudy) a práva mediálního (ochrana osobnosti, tiskový a autorský zákon).

Publikace 

Máte zájem o naše služby?