UBI IUS, IBI REMEDIUM

Advokáti CHALOUPKOVÁ HOLÝ URBÁNEK

Advokátní kancelář je tvořena třemi samostatnými advokáty, jejichž hlavním cílem je zajistit pro klienty komplexní služby v patřičné kvalitě a být maximálně flexibilní pro potřeby podnikatelů i běžných občanů.

Nabízíme právní služby zejména v oblasti obchodního práva, občanského práva, pracovního práva, mediálního práva a reklamy, autorského práva a práv k nehmotným statkům a v oblasti nemovitostí.

Níže si můžete prohlédnout profily našich advokátů a některé aktuality z oboru.

Advokáti

JUDr. Helena Chaloupková, Ph.D.

> právní služby pro sdělovací prostředky helena.chaloupkova@akchu.cz

 • mediální právo
 • realizace svobody projevu
 • autorské právo a práva s autorskými právy související
 • práva k jiným nehmotným statkům (zejména ochranné známky)

JUDr. Petr Holý

> právní servis pro podnikatele petr.holy@akchu.cz

 • obchodní a pracovní právo
 • občanské právo a nemovitosti
 • autorské právo
 • právo IT

Mgr. Jiří Urbánek

> právní servis pro podnikatele
jiri.urbanek@akchu.cz

 • obchodní právo a korporace
 • právo nemovitostí
 • občanské právo
 • mediální právo

Aktuality

Spor kolektivního správce a provozovatele kabelové televize

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 25.1. 2017  ve věci C‑367/15, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU,  v řízení Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“  (OTK) proti Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Podstatou...

číst více

Svoboda projevu – soudní jednání

Pokud jde o výroky stěžovatele označujícího soudce za "kreténa", "blbečka" či "pokřiveného chudáka", Ústavní soud konstatuje, že tyto výroky stěžovatele zjevně vybočují z mezí obecně uznávaných pravidel slušnosti - ve skutečnosti se jedná o pejorativní až vulgární...

číst více

Hypertextové odkazy

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA 8. září 2016 ve věci C-160/15 Článek 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být vykládán v tom...

číst více