O nás

Advokátní kancelář je tvořena třemi samostatnými advokáty, jejichž hlavním cílem je zajistit pro klienty komplexní služby v patřičné kvalitě a být maximálně flexibilní pro potřeby podnikatelů i běžných občanů.

Advokátní kancelář nabízí právní služby zejména v oblasti obchodního práva, občanského práva, pracovního práva, mediálního práva a reklamy, autorského práva a práv k nehmotným statkům a v oblasti nemovitostí.

Právní služby zahrnují zejména konzultační a analytickou činnost, sepis smluv a jiných dokumentů, služby při zakládání, fungování a přeměnách obchodních společností a družstev, vymáhání pohledávek, advokátní úschovy, zastupování před soudy a jinými orgány veřejné moci.

Aktuality

Spor kolektivního správce a provozovatele kabelové televize

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 25.1. 2017  ve věci C‑367/15, jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU,  v řízení Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa“  (OTK) proti Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Podstatou...

číst více

Svoboda projevu – soudní jednání

Pokud jde o výroky stěžovatele označujícího soudce za "kreténa", "blbečka" či "pokřiveného chudáka", Ústavní soud konstatuje, že tyto výroky stěžovatele zjevně vybočují z mezí obecně uznávaných pravidel slušnosti - ve skutečnosti se jedná o pejorativní až vulgární...

číst více

Hypertextové odkazy

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA 8. září 2016 ve věci C-160/15 Článek 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti musí být vykládán v tom...

číst více